Foto 2015

Vezeme si Barunku domů – 13.9.2015
Na dvoře
Doma – odpočinek
Listopad – obzvlášť teplý – mezi obilím
První setkání se sněhem
Mráz nám nedělá problém